بـخشی از خـدمات این شرکت در زمینه
خرید و فروش ارز به شرح زیر می باشد:

  1. خــرید ارز از مراجـعه کنندگــان در ســامانه سـنا (نـرخ دولـتی)

  2. فروش ارز به متقاضیان در سـامانه سنا به صورت مسافرتی، توافقی و …

  3. خــرید ارز از صـــادرکنندگان از محـــل صادرات در سامانه ســنا

  4. خــرید حــواله های نیمایی در ســامانه نیما (درهم، دلار، یورو)

  5. فروش حواله های نیمایی در سامانه نیما ( درهم، دلار، یورو، یوان)

  6. ارسال حواله های نیمایی به نقاط مختلف دنیا به صورت سوییفت