درباره صرافی مرکزی قم

شرکت تضامنی حمایتیان و شرکا

صرافی مرکزی با دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرداد سال 1389 در قم به ثبت رسید و در زمینه خرید و فروش ارز، ارایه خدمات ارزی برون مرزی با استفاده از استاندارهای جهانی، در چارچوب قوانین و مقرارات ارزی بانک مرکزی فعالیت دارد.