صرافی مرکزی
شرکت تضامنی حمایتیان و شرکا

صرافی مرکزی

صرافی مرکزی با دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرداد سال 1389 در قم به ثبت رسید و در زمینه خرید و فروش ارز، ارایه خدمات ارزی برون مرزی با استفاده از استاندارهای جهانی، در چارچوب قوانین و مقرارات ارزی بانک مرکزی فعالیت دارد.

این مجموعه با دارا بودن تیم متخصص و بهره مندی از تجارت مدیران توانمند، همچنین به پشتوانه سال ها فعالیت در بازار ارز و مسکوکات کشور توانسته است به عنوان شرکت های معتبر تضامنی، با توسعه کیفیت خدمات، فعالیت خود را گسترش دهد.

مجموعه صرافی مرکزی رضای مشتریان را یک سرمایه با ارزش می داند و با عزمی راسخ در ارایه هرچه بهتر خدمات، سعی در افزایش رضایت مندی و تسهیل فعالیت های تجاری مشتریان خویش دارد.

این مجموعه با دارا بودن تیم متخصص و بهره مندی از تجارت مدیران توانمند، همچنین به پشتوانه سال ها فعالیت در بازار ارز و مسکوکات کشور توانسته است به عنوان شرکت های معتبر تضامنی، با توسعه کیفیت خدمات، فعالیت خود را گسترش دهد.